Zpracování osobních údajů - GDPR

Společnost Alexandr Záviška, IČ 18544991, DIČ-CZ6511070841 se sídlem Lipůvka 263, bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, v tomto rozsahu:

jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa

kontaktní údaje e-mail, telefonní číslo

Společnost Alexandr Záviška. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem :

- plnění kupních smluv a objednávek

- plnění zákonných povinností – daňová evidence

- oprávněný zájem – zasílání informací o novinkách a cenách stávajícím zákazníkům

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze přepravci Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let ode dne, kdy u nás zakoupíte naše zboží s vyjimkou dat zpracovávaných pro plnění zákonných povinností, která jsou uchovávána po dobu 10 let.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů máte následující práva:

1) PRÁVO NA PŘÍSTUP SUBJEKTU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

2) PRÁVO ZÍSKAT OD SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ potvrzení o zpracování údajů má každý subjekt údajů.

Máte možnost uplatnit jej prostřednictvím žádosti u správce údajů a získat pak od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.

3) PRÁVO ZÍSKAT KOPII ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4) PRÁVO NA VÝMAZ „PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“ s vyjímkou dat pro plnění zákonných povinností.

5) PRÁVO NA OPRAVU ČI AKTUALIZACI ÚDAJŮ

6) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

7) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: zaviska@zaviska.cz